O kampu dublova

O kampu dublova

Koliko puta smo čuli da deca ne treba da igraju dublove, jer je tenis individualni sport. Da je ovakvo stanovište pogrešno davno su uvideli TE ( Tennis Europe ) i ITF ( International Tennis Federation ), pa su kroz sistem dodavanja dodatnih bodova osvojenih u  dublu bodovima iz singla počeli da stimulišu igrače da igraju i u ovoj konkurenciji.

Takođe, se na taj način produžava i hospitaliti, odnosno produženi boravak na turniru o trošku organizatora. Na taj način se roditeljima omogućuje ušteda i taj novac mogu da usmere na druge takođe nepohodne stvari za tenis.

ŠTA JE DUBL?

Dubl je timska igra- dva igrača protiv dva igrača. Na žalost smo jako često u situaciji da gledamo kako igrači igraju dva singla, bez saradnje, dogovora i poštovanja osnovnih pravila ove igre.

Tokom treninga igračprovede maliprocenata vremena od treninga uvežbavajući retern, voleje ili servis-retern situacije. Iz ovoga jasno se daje odgovor zašto igračigra samo na jedan jedini način, sa osnovne linije i zašto nema hrabrosti da napadne protivnika kada mu se za to ukaže prilika.

NOVA PRILIKA

Posmatrajući profesionalnu rang listu dublova može se uočiti da su se u vrhu rang liste izdvojili igrači koji nisu tako uspeđni u singlu. Dubl stvara novu priliku za igrače koji vole timski pristup sportu. Pruža novu priliku za uspeh i nikako ga ne treba zapostavljati. Jer što više veština igrač zna otvaraju mu se nove dimenzije uspeha.

 

 

Beograd, Srbija
Colonial Sun, Bulevar Vojvode Putnika 32-34
Book a program today!
Call us on +381 63 7555 006